Huizhou City Xing Ang Intelligent Furniture Co., Ltd.
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.
Các sản phẩm được lựa chọn hàng đầu
Xem thêm

Huizhou Xing' ang Intelligent Furniture Co.,Ltd is located in Longxi Huizhou, 20,000 square meters which can produce 300 containers per month, The products are mainly for the UK, Europe, USA, Middle East, Korea and Japanese market. With ten years production history, good quality and on time deliveries is our promise to our Customers.